THÔNG BÁO

Về việc: thực hiện giãn cách và làm việc trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND thành phố Cần Thơ.

Căn cứ nội dung về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo nội dung tại Tờ trình 125/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Cần Thơ.

Căn cứ phương án hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Bất động sản An Khương trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 tại Kế hoạch số 88/KH-AK ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Nhằm thực hiện đúng quy định của Chính phủ, UBND thành phố Cần Thơ và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Công ty TNHH Bất động sản An Khương thông báo đến Quý khách hàng, đối tác cùng CBNV các nội dung như sau:

Thực hiện việc giãn cách xã hội đến 0h00 ngày 02 tháng 08 năm 2021 theo quy định hoặc thời gian khác nếu được yêu cầu. Trong thời gian này, tất cả các nhân sự Công ty phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch; Công trình Khu đô thị mới Cồn Khương vẫn tiếp tục được thi công dưới sự giám sát của các kỹ sư, quản lý thuộc Khối Kỵ thuật – Giải phóng mặt bằng của công ty An Khương.

An Khương trao phần quà hỗ trợ Cán bộ nhân viên và người dân vượt qua đại dịch