GIỚI THIỆU DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI CỒN KHƯƠNG Do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản An Khương làm Chủ đầu tư


Địa điểm, ranh giới và diện tích dự án:
– Địa điểm: phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
– Diện tích: 23,0374 Ha
Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ có Tổng mức đầu tư là: 402.646.451.751 đồng.


Sản phẩm của dự án: đất có hạ tầng gồm đất ở dạng nhà liên kế, đất ở dạng biệt thự, đất xây dựng nhà ở xã hội, đất công trình thương mại dịch vụ đa chức năng. Đất phục vụ giáo dục.


– Tổng số lô nền liên kế trong dự án là 561 lô;
– Tổng số lô nền biệt thự trong dự án là 43 lô;
– Đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội có diện tích 23.327 m2 tương đương 20% trên tổng diện tích đất ở của dự án; được phân thành 348 lô nền liên kế.
– Đất thương mại dịch vụ đa chức năng kết hợp ở: 01 nền, có diện tích 2.164m2.
– Công viên cây xanh: 14.142 m2.
– Đất phục vụ giáo dục: 10.485m2.