Khối Tài chính – Kế toán:

  • Bà Nguyễn Thị Linh Chi – Kế toán trưởng kiêm Giám đốc khối

Khối Kinh doanh:

  • Ông Phan Quốc Phương – Giám đốc khối
  • Bà Trương Thùy Linh – Phó Giám đốc khối

Khối Kỹ thuật GPMB:

  • Ông Nguyễn Thanh Thảo – Giám đốc khối
  • Ông Lê Quốc Tuấn – Phó Giám đốc khối

Khối Hành chính – Quản trị: