Skip to content
Home » Giới Thiệu » Cơ Cấu Tổ Chức » BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỘI NGŨ GIÁM ĐỐC CỦA AN KHƯƠNG

  • Phó TGĐ Phụ trách Công ty: Ông Phan Quốc Phương
  • Phó TGĐ : Ông Nguyễn Minh Hiếu