THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2019
Để mở rộng thị trường, phát triển toàn bộ bộ máy tổ chức, Công ty TNHH Bất động sản An Khương tuyển dụng các vị trí như sau:
– GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ

Cùng với đó là một số vị trí khác như:

– TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH;
– CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN;
– TRỢ LÝ MARKETING;
– TRỢ LÝ KINH DOANH – QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG;
– NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS;
– CỘNG TÁC VIÊN.

Đến với An Khương, các ứng viên sẽ được hòa nhập vào môi trường chuyên nghiệp và đặt biệt có thu nhập SIÊU HẤP DẪN.
Vui lòng nộp hồ sơ theo hướng dẫn.